Care sunt condițiile pentru înscrierea animalelor în Registrul Genealogic al rasei

0

Crescătorii de vaci pot solicita înscrierea animalelor în Registrul Genealogic al rasei numai în luna septembrie a fiecărui. Ei trebuie să se adreseze asociațiilor acreditate pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor la lapte/carne ( COP) din județul de reședință, informează Asociația Crescătorilor de Vaci «Bălțata Românească» tip Simmental.

Pentru a putea înscrie animalele în Registrul Genealogic al rasei, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții :

1.Toate animalele să fie individualizate cu crotalii și înregistrate în S.N.I.A., conform reglementărilor legale.

Observații: Vițeii nou născuți trebuie să fie crotaliați și înregistrați în S.N.I.A, în maxim 20 de zile de la nașterea lor.

2.Metodele de reproducție folosite în fermă să fie: însămânțarea artificială, monta naturală autorizată sau transferul de embrioni.

Observații: În cazul montelor naturale autorizate sau prin inseminare artificială, taurii de reproducție utilizați trebuie să fie din secțiunea principală a Registrului Genealogic. De asemenea, fermierii trebuie să solicite buletinul de însămânțare, precum și paietele folosite de la operatorii însămânțători autorizați.

3. Fermierul permite efectuarea controlului oficial al performanțelor la întreg efectivul de animale  din fermă, conform planificării asociației de COP.

Observații: Nu se acceptă înscrierea parțială a animalelor în Registrul Genealogic.

4. Mulsul să fie mecanic (aparat de muls/sală de muls).

5. Deținerea unui registru de fermă cu evidența la zi a tuturor animalelor.

Documentele necesare pentru înscrierea animalelor în Registrul Genealogic:

1. Cerere TIP care se solicită de la asociațiile acreditate pentru controlul oficial al performanțelor (COP).

2.Adeverința de la medicul veterinar conform căreia ferma este indemnă de boli infecto-contagioase sau clinic sănătoasă.

3.Tabel cu toate animalele,  completat pe rase și vizat de Oficiul Județean în Zootehnie.

4.Copie carte de identitate a proprietarului exploatației (fermei).

5.Copie C.U.I  dacă are firmă sau atestat de producător în cazul persoanelor fizice.

6.Copie după pașapoartele animalelor și certificate de origine după caz.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here