APIA primeşte cererile de plată pentru împăduriri și lucrări conexe

1
impadurire paduri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primeşte de luni cereri de plată aferente anului 2020 pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”.

„În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 51/19.02.2020, Cererile de plată se vor depune la Centrele judeţene APIA şi al Centrului Municipiului Bucureşti, până la data de 15 mai 2020, de către beneficiarii care au depus Cereri de sprijin în cadrul sesiunilor 1/2016, 2/2017 sau/şi 3/2018”, spun reprezentanţii APIA.

Beneficiarii care vor depune cererile de plată după data de 15 mai, respectiv până la data de 9 iunie 2020 inclusiv, vor avea o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai 2020 inclusiv.

CiteșteFonduri europene de 200 de milioane de euro pentru investiţii în sisteme de irigaţii au fost epuizate

Pe de altă parte, formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse, fără aplicarea de penalităţi, până la data de 2 iunie 2020 inclusiv. Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse şi după data 2 iunie 2020, dar nu mai târziu de 9 iunie 2020, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă formularul de modificare ar fi fost depus până la data de 2 iunie 2020 inclusiv.

În funcţie de tipul plăţii solicitate, dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de înfiinţare, împrejmuire şi întreţinere, specificate în capitolul V din Formularul – tip de cerere de plată pentru anul 2020.

Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” este aferentă Măsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Cine poate primi banii și în ce condiții

Suprafața terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de perdele forestiere de protecție, trebuie să fie de cel puțin 0,5 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită de cel puțin 0,1 ha. Suprafața terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure, trebuie să fie de cel puțin 1 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită de cel puțin 0,5 ha.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile și este vorba de 6000 de euro la hectar pentru terenurile lăsate în paragină, păşunile sau chiar şi pe cele agricole. 

Pentru mai multe detalii privind pregătirea, întocmirea și depunerea Cererii de Sprijin, modalitatea de selecție, aprobare și implementare a angajamentului, lista documentelor, avizelor și acordurilor necesare, modelul Cererii de Sprijin, al angajamentului, precum și alte informații utile implementării schemei de ajutor de stat, Ghidul Solicitantului poate fi consultat pe site-ul APIA, la link-ul: http://www.apia.org.ro.

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here