Schemă de ajutor de stat pe silvomediu

1
apia

Beneficiarii schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” pot transmite cererile de sprijin, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Potrivit sursei citate, solicitările se vor depune la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrului Municipiului Bucureşti, iar alocarea financiară pentru sesiunea a patra este de 22,319 milioane de euro.

„Pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, solicitantul depune o cerere de sprijin – conform Anexei 1 din Ghidul solicitantului; cererea se depune online pe site-ul Agenţiei: www.apia.org.ro , în aplicaţia electronică M15, se tipăreşte, se semnează şi se depune/transmite împreună cu documentele aferente. În cazuri excepţionale, cererea de sprijin se poate depune/transmite doar pe suport de hârtie împreună cu documentele aferente. Cererile semnate, scanate şi transmise la APIA prin email/alt mijloc de telecomunicaţii trebuie semnate şi în original de către solicitant până la finalizarea etapei de evaluare a cererilor de sprijin (25 de zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a cererilor de sprijin)”, anunţă APIA.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităţilor Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier naţional, în baza unui angajament încheiat pentru o perioadă de cinci ani şi vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat: Pachetul 1 – Asigurarea de zone de linişte, pentru care beneficiarul primeşte 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafaţă inclusă în angajament, respectiv Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primeşte 137 euro/an/hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul acestui pachet.

Pachetul 2 al schemei de ajutor de stat poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1, precizează Agenţia.

Conform condiţiilor de acordare a ajutoarelor, intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%, pentru suprafeţe mai mari de 500 de hectare se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăţilor va fi ajustat, în timp ce suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru Pachetul 1 este de 100 de hectare.

Un bărbat care și-a incendiat calul a fost reținut de poliție

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here