2 milioane euro pentru înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

Grupurile de producători trebuie să se încadreze în definiţia IMM-urilor

1

Prima sesiune de depunere a Cererilor de finanţare din 2020 pentru submăsura referitoare la înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), s-a deschis în 30 iunie, iar fondurile disponibile se ridică la 1.985.644 euro.

Potrivit unui comunicat al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – AFIR pot obţine finanţare grupurile de producători din sectorul pomicol constituite conform legislaţiei specifice în vigoare, care au ca scop principal valorificarea în comun a produselor agricole şi care deservesc interesele membrilor prin investiţiile prevăzute în proiect.

Grupurile de producători trebuie să se încadreze în definiţia IMM-urilor şi să fie recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014.

Utilizarea formei de coroană Trident în livadă

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor de producători din sectorul pomicol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% şi nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate (VPC) în primii 5 ani de la recunoaştere. Suma maximă acordată este de 100.000 euro/an.

Depunerea Cererilor de finanţare pentru submăsura 9.1a – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului, începând din data de 30 iunie 2020. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 9.1a este 30 septembrie 2020.

Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii de fonduri nerambursabile au la dispoziţie Ghidul solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenţiei, www.afir.info., la secţiunea „Investiţii PNDR” – Sectorul pomicol, în pagina dedicată submăsurii 9.1a.

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here