Au fost plătite rentele viagere

0
- Reclamă -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat plata rentei viagere aferentă anului 2014, pentru diferența de 45.458 beneficiari care au optat pentru plata prin mandat poștal. Suma totală plătită este de 47.728.081,81 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național.

Agenția a plătit în perioada iunie – septembrie 2015, suma de 17.813.521,93 lei pentru un număr de 15.809 rentieri care au optat pentru plata prin virament bancar.

Despre renta viageră agricolă

Renta viageră agricolă este reglementată de Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice.

Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv).

În cazul arendării, renta viageră agricolă se plăteşte, dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic.

- Reclamă -

Ce să faci ca să rămâi cu renta viagera agricolă

În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare.

Renta viageră agricolă încetează dacă terenurile însumate, depăşesc 10 ha.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.

rentier

 

 

- Reclamă -

Lasă un comentariu

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.