Comisia Europeană lansează un program de susţinere a sectorului avicol

2

În Sedinţa de Guvern din data de 30 ianuarie 2019 a fost aprobată Ordonanţa de urgenţa a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.

Comisia Europeana a emis Decizia 6719/18.10.2018 de autorizare a schemei de ajutoare instituită de Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.

Prin prezenţa ordonanţa de urgenţă se reglementează:

-definirea clară a categoriilor de beneficiari, în care se încadrează şi întreprinderile mari;

-stabilirea documentelor ce trebuie depuse suplimentar de categoria de beneficiari întreprinderi mari;

-stabilirea clara a tipurilor de investiţii şi costuri eligibile;

-stabilirea ca şi cheltuiala neeligibilă a taxei pe valoarea adaugată aferentă cheltuielilor;

-prezenta schema de ajutoare nu se aplica solicitanţilor care au efectuat dezmembrari/divizari ale exploataţiei începand cu 1 ianuarie 2017;

-directiilepentru agricultura judetenă, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesara realizarii investiţiei şi încheie contractele de finantare;

-pentru realizarea investiţiilor finantaţe prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, se poate acorda un avans,în procent de maxim 30% din totalul finanţarii eligibile;

-acţiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăti în avans, criteriile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului;

-pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanţie eliberată de instituţii financiare nebancare;

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale realizează şi pune la dispoziţia direcţiilor pentru agricultura judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aplicaţia informatică integrată pentru proiectele referitoare la programele de investiţii în sectorul agricol aprobate prin Legea nr. 195/2018, respectiv Legea nr. 227/2018.

Citește și Cercetătorii au dezvoltat găini modificate genetic care fac ouă anticancer

 

2 comentarii

  1. […] În Sedinţa de Guvern din data de 30 ianuarie 2019 a fost aprobată Ordonanţa de urgenţa a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Comisia Europeana a emis Decizia… Cititi mai multe aici: Comisia Europeană lansează un program de susţinere a sectorul avicol […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here