Depunerea cererilor unice de plată, 15 iunie

0
- Reclamă -

În cadrul reuniunii Comitetului de Plăți Directe și Dezvoltare Rurală al Comisiei Europene din data de 4 mai 2016 s-a stabilit și votat prin procedură scrisă, în unanimitate, o derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data limită pentru depunerea cererii unice de plată pentru anul 2016, agreându-se faptul că textul va fi înaintat spre adoptare în data de 13 mai 2016. Data limită pentru depunerea cererilor unice de plată prevăzută de Regulamentul menționat anterior este 15 iunie 2016, statele membre urmând să fixeze la nivel național data limită până la această dată.

1 milion de fermieri apţi pentru depunerea cererilor unice de plată

Până în prezent au depus cererea unică de plată aproximativ 598.000 de fermieri din cei cca. 1.000.000 de fermieri potențiali beneficiari ai plăților, iar perioada de timp rămasă până la data de 15 mai, în care nu se percep penalități de întârziere, este insuficientă datorită numărului mare de fermieri rămași – cca. 400.000, cât și a complexității cererii unice de plată. Adoptarea actului normativ de modificare a OUG nr. 3/2015, după data apariției în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului preconizat a fi adoptat în data de 13.05.2016, ar conduce la întreruperea perioadei de depunere a cererilor unice de plată fără penalități de întârziere, în cursul cărora, cererilor unice de plată depuse ar urma să li se aplice penalități de întârziere, situație care trebuie preîntâmpinată.

Adoptarea acestui act normativ permite României să prelungească termenul limită de depunere al cererilor unice de plată, în prezent fixat pentru 16 mai 2016. Astfel, data limită de depunere a cererilor unice de plată va fi 31 mai 2016, urmând a fi stabilită prin ordin al ministrului imediat după publicarea în Monitorul Oficial a prezentei OUG.

Având  în vedere că o serie de unități de cercetare nu beneficiază de prevederile OUG nr. 3/2015, deși desfășoară activitate agricolă, s-au modificat unele dispoziții din cadrul ordonanței, astfel încât să se extindă gama potențialilor beneficiari ai plăților cu: universitățile, institutele, stațiunile didactice, fermele de cercetare și producție agricolă, staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și alte organisme și organizaţii de cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare. De asemenea, la solicitarea principalelor asociații de crescători de animale, pentru a beneficia de plățile pe suprafață, pentru cca. 1 milion ha de pajiști concesionate de la autoritățile locale, se reîncadrează în categoria potențialilor beneficiari ai plăților, asociațiile crescătorilor de animale, deoarece conform prevederilor actuale ale OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare, acestea nu mai pot depune cererea unică de plată și implicit nu mai beneficiază de plățile pe suprafață.

Senatul României a solicitat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale adoptarea prin ordonanță de urgență a Guvernului modificărilor care fac obiectul prezentului proiect, menționând imposibilitatea adoptării acestora prin inițiativa parlamentară, până la data de 15 mai 2016.

Vrei să faci agricultură Bio cu patalama la mână? Vezi cum: Curs de agricultură ecologică, la Timișoara
Pentru aplicarea adecvată a prevederilor regulamentelor Uniunii Europene în domeniu, se modifică prevederile referitoare la beneficiarii plăților, făcându-se o delimitare clară între beneficiarii ajutoarelor naționale tranzitorii, respectiv cei ai măsurii 10 – Agro-mediu și climă din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, care nu trebuie să aibă calitatea de „fermier activ” și beneficiarii plăților directe și ai  măsurilor  11-agricultură ecologică și 13-plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale  sau alte constrângeri specifice, care trebuie să îndeplinească  calitatea de „fermier activ”.

- Reclamă -
- Reclamă -

Lasă un comentariu

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.