Despăgubiri pentru terenurile agricole distruse de animale sălbatice, precum porci mistreți

1
Deputatul PNL Florin Roman a depus, la Senat, un proiect de lege ce prevede ca proprietarii de terenuri agricole să încheie asigurare de răspundere obligatorie față de terți, ca în caz de pagube produse de animale sălbatice asupra culturilor, despăgubirile să nu fie plătite integral de aceștia, scrie Mediafax.
În prezenta lege, la capitolul despăgubiri, este prevăzut că „Pentru situaţiile în care atât gestionarul, cât şi proprietarii de culturi agricole, silvice şi de animale domestice şi-au îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor, despăgubirile se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, din bugetul aprobat cu această destinaţie.”
Astfel, modificarea legii clarifică „asigurarea obligațiilor” și asigură proprietarul terenului, că în cazul daunelor, nu va trebui să suporte, integral, paguba.
„Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic numărul 407/2006: La articolul 13, după alineatul 5, se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: proprietarul/deținătorul/gestionarul fondului cinegetic va încheia asigurare de răspundere obligatorie față de terți.”, prevede proiectul legislativ.
„Obligația instituită prin prezenta propunere legislativă vizează, în primul rând asigurarea garanției că proprietarului culturilor distruse i se va acoperi paguba, iar pe de altă parte, că proprietarului/ deținătorului/gestionarului fondului cinegetic îi va fi mai ușor să suporte o primă anuală de răspundere obligatorie față de terți, decât să acopere integral valoarea prejudiciului cauzat de animalele sălbatice.”, se arată în expunerea de motive.
Inițiatorul afirmă că distrugerile provocate de animalele sălbatice, în special porcii mistreți, asupra terenurilor agricole, afectează atât munca fermierilor, cât și culturile proprietarilor terenurilor, care uneori, neavând asigurare, trebuie să plătească în totalitate pagubele.
„În ultimii ani, au devenit din ce în ce mai dese atacurile animalelor sălbatice, în special porcii mistreți, asupra culturilor agricole. Pagubele produse fermierilor pe terenurile agricole sunt semnificative, uneori constatându-se distrugeri în proporție de 18%, 20%. Alteori, mistreții calamitând în proporție chiar și de 80% suprafețele cultivate.”, mai este explicat în motivația inițiatorului.
Deputatul PNL consideră că la acest capitol, prevederile din prezenta Lege a vânătorii sunt inaplicabile în unele situații, deoarece autoritatea publică centrală nu plătește întotdeauna din propriul buget despăgubirile, iar proprietarii terenului sunt cei care suportă consecințele.
„Anual, și din cauza înmulțirii necontrolate a animalelor sălbatice, proprietarii pot pierde sume considerabile de bani, foarte puțini dintre aceștia fiind despăgubiți. Deși și prin Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic numărul 407/2006 se reglementează aspectul despăgubirilor pentru pagube produse de către animalele sălbatice, transpunerea în practică este de cele mai multe ori deficitară dacă nu chiar inexistentă.”, conchide inițiatorul.
Proiectul a fost depus la Senat, primă Cameră sesizată, for decizional fiind Camera Deputaților.

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here