Finanţare din bugetul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru liceele agricole

0

Guvernul a adoptat o hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Astfel, se creează cadrul legal necesar privind stabilirea modalităţilor şi condiţiilor în care se realizează finanţarea celor 57 de licee cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în conformitate cu prevederile Legii nr. 57/2019 care completează Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Susţinerea financiară se realizează în baza unui Program anual de finanţare a investiţiilor specifice activităţii de învăţământ, precum şi a cheltuielilor materiale necesare funcţionării liceelor, aprobat prin hotărâre de către consiliul de administraţie al liceului, pe baza unei fundamentări şi este avizat de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza cărora funcţionează respectivele licee şi se aprobă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Finanţarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul MADR, fiind aprobate anual prin Legea bugetului de stat.

De asemenea, în vederea relansării învăţământului liceal agricol, MADR vizează şi îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ printre care: susţinerea înfiinţării de noi specializări/calificări profesionale care să fie în concordanţă cu noile cerinţe ale agriculturii moderne, fundamentarea cifrei anuale de şcolarizare, îmbunătăţirea structurii organizatorice a liceelor, perfecţionarea cadrelor didactice de specialitate, reactualizarea manualelor şcolare, organizarea stagiilor de practică funcţie de cerinţele şi opţiunile elevilor şi ale angajatorului, precum şi promovarea învăţământului dual.

Citește și: Fermierii pot depune până la data de 31 iulie deconturile sau documentele justificative pentru Bunăstarea animalelor

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here