Legea societăţilor agricole a fost modificată

3

Ministerul Agriculturii anunţă că în şedinţa Guvernului din 5 iulie 2018 a fost adoptată Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură ce reglementează cadrul juridic al înfiinţării şi desfăşurării activităţii societăţilor agricole.

În vederea transformării societăţilor agricole în formele societare reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990 a fost promovată Legea nr. 31/2017 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. Pentru aplicarea Legii 31/2017, era necesară elaborarea de norme metodologice de către Ministerul Finanţelor Publice, acţiune care nu a putut fi finalizată fără a modifica norma primară (Legea 36/1990) care cenzurează, în forma actuală, procesul de transformare pentru societăţile agricole la nivel de lege.

Astfel, pentru reglementarea transformării societăţilor agricole în societăţi, au fost corelate dispoziţiile Codului Civil cu cele ale Legii societăţilor nr. 31/1990, după cum urmează:Reformularea unor prevederi, pentru corelarea cu dispoziţiile art. 232 – 241 din Codul Civil şi cu cele ale Legii societăţilor nr. 31/1990;
Introducerea unor prevederi referitoare la reorganizarea prin transformare a societăţii agricole, concomitent cu înfiinţarea societăţii reglementată de Legea nr. 31/1990;
Includerea unor dispoziţii privind drepturile şi obligaţiile asociaţilor, patrimoniul societăţii, documentaţiile şi formalităţile ce trebuie efectuate;Introducerea unor prevederi referitoare la procedura şi termenele de înmatriculare a noii societăţi la Oficiul Registrului Comerţului;
Abrogarea art. III din Legea nr. 31/2017 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

Citeşte şi:Rebega: Comisia Europeană trebuie să ofere ajutor şi tratament egal pentru fermierii români!

3 comentarii

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here