Scutiri de la plata impozitului pentru crescătorii de albine

0

Un proiect de hotărâre de Guvern, publicat de Ministerul Agriculturii, pe pagina oficială, stabileşte cum se calculează norma de venit, în anul 2018, pentru familiile de albine. Norma de venit se stabileşte în funcţie de valoarea producţiei de miere şi a altor produse apicole şi de cheltuielile efectuate pe parcursul anului.

 Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic ar putea include: achiziţionarea de medicamente, zahăr, suplimente nutritive şi biostimulatori, faguri, motorină pentru deplasarea în pastoral, cutii de stupi sau componente ale acestora.

Norma de venit exprimată în lei pe fiecare familie de albine se obţine prin diferenţa dintre valoarea producţiei de miere şi a altor produse apicole şi cheltuielile efectuate. Această normă de venit se aplică tuturor crescătorilor de albine din judeţ.

Pentru familiile de albine, normele de venit unitare necesare calculului reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 lit. a3) din Legea cooperației agricole nr 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, se calculează prin împărțirea normei de venit la producția de miere pe familia de albine.

Exemplu de calcul:

Norma de venit – 20 lei
Producția de miere – 20:25 kg miere pe familie =0,8 lei/kg

De această scutire la plata impozitului pe norma de venit beneficiază apicultorii care sunt membri într-o cooperativă agricolă și care comercialicează producția obținută prin sau către cooperativă.

Art.76. a^3) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă (Legea cooperației agricole 566/2004, cu modificările și completările ulterioare)

În anul fiscal 2018, pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, contribuabilul, persoană fizică, beneficiază de facilitatea fiscală prevăzută la art. 76 lit. a3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, prin depunerea declarației unice rectificative ori de câte ori este cazul, până la data de 15 martie 2019, inclusiv.

Citește și Sub 1% din totalul apicultorilor din România, certificați ecologic

Începând cu anul fiscal 2019, pentru producția valorificată prin cooperativa agricolă, în cursul anului, până la data de 31 decembrie a anului de realizare a venitului, contribuabilul, persoană fizică, reduce norma de venit în baza documentelor justificative, potrivit legii, în conformitate cu metodologia de calcul, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul legal de depunere prevăzut în Codul fiscal.

 

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here