Veniturile totale au fost anul trecut, în medie, de 5.683 lei lunar pe gospodărie

1

Veniturile totale, în termeni nominali, au fost anul trecut, în medie, de 5.683 lei lunar pe gospodărie şi de 2.243,4 lei pe persoană, în creştere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% faţă de 2020, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

 

Principala sursă de formare a veniturilor totale a reprezentat-o, atât în anul 2021, cât şi în anul anterior, veniturile băneşti (93,5%, în creştere cu 0,7 puncte procentuale faţă de anul 2020).

Anul trecut, ponderea veniturilor în natură a fost de 6,5% din veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere cu 0,7 puncte procentuale faţă de anul anterior, pe seama contravalorii consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (5,4%, în scădere cu 0,7 puncte procentuale, faţă de anul anterior). Acestea din urmă sunt produse alimentare şi nealimentare de provenienţă agricolă care intră în consumul gospodăriei din producţie proprie, din stoc, precum şi din cele primite pentru munca prestată în alte gospodării sau primite în dar de la rude, prieteni sau alte persoane.

„Economia de subzistenţă, caracteristică gospodăriei agricole, este evidenţiată şi de ponderea relativ scăzută a veniturilor băneşti din agricultură, care au reprezentat, pe ansamblul gospodăriilor, numai 1,6% din veniturile totale, în uşoară scădere, însă, faţă de anul anterior (cu 0,1 puncte procentuale). Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă categorie de venituri, având ponderea cea mai mare în veniturile totale ale gospodăriilor, atât în anul 2021 cât şi
în anul precedent (69%, respectiv, 68,2%). Totuşi, contribuţia lor la formarea veniturilor este scăzută comparativ cu cea care caracterizează economiile de piaţă dezvoltate. Această situaţie este legată de numărul relativ mic de salariaţi din componenţa gospodăriilor (0,9 salariaţi/gospodărie)”, menţionează INS.

O altă categorie de venituri care a deţinut o pondere importantă în structura veniturilor totale ale gospodăriilor o reprezintă veniturile din prestaţii sociale (19,1%), în uşoară creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de anul 2020.

În 2021, veniturile totale, medii lunare pe o gospodărie, ale gospodăriilor în care capul gospodăriei este absolvent al învăţământului superior au fost de 3,6 ori mai mari decât ale gospodăriilor în care capul gospodăriei a absolvit numai şcoala primară sau nu a absolvit nicio formă de învăţământ şi de 1,9 ori mai mari decât ale gospodăriilor în care capul gospodăriei a absolvit învăţământul secundar.

Potrivit INS, atât în anul 2021, cât şi în anul precedent nivelul cel mai ridicat al veniturilor totale medii lunare s-a regăsit la gospodăriile încadrate în grupa de vârstă
35-49 ani (6.887,3 lei în anul 2020 şi 7.680,7 lei în 2021), iar cel mai scăzut la cele de 15-24 ani (4.489,4 lei în 2020 şi 4.179,7 lei în 2021) şi 65 ani şi peste (3.156,3 lei în 2020 şi 3.318,9 lei în 2021).

„Nivelul mai scăzut al veniturilor gospodăriilor încadrate în categoria celor conduse de persoane de 65 ani şi peste este corelat în mare măsură cu vârsta, gospodăriile din această categorie fiind în proporţie de 97,6% gospodării de pensionari. Din veniturile acestor gospodării conduse de persoane de 65 ani şi peste, 9,8% sunt venituri în natură şi 59,4% venituri din pensii”, precizează INS.

Angajaţii din agricultură au, din această lună, un salariu de bază minim brut garantat de minimum 3.000 lei

un comentariu

  1. […] Veniturile totale, în termeni nominali, au fost anul trecut, în medie, de 5.683 lei lunar pe gospodărie şi de 2.243,4 lei pe persoană, în creştere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% faţă de 2020, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.   Principala sursă de… Cititi mai multe aici: Veniturile totale au fost anul trecut, în medie, de 5.683 lei lunar pe gospodărie […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here