50.000 de euro pentru fermierii care vor să de drumul la activităţi neagricole în zone rurale

2
bani, sprijin
bani, sprijin

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunţat că a publicat Ghidurile solicitantului pentru obţinerea sprijinului financiar prin două submăsuri unde sumele disponibile sunt de 150 milioane euro cumulat, ambele din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Pentru submăsura 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale, sesiunea pentru primirea cererilor de finanţare se va desfăşura în intervalul 29 octombrie 2021 – 31 ianuarie 2022, iar pentru submăsura 6.4. – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole, în intervalul 2 noiembrie 2021 – 1 februarie 2022.

 

„Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet Ghidurile solicitantului pentru obţinerea sprijinului financiar prin submăsurile 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale şi 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020)”, informează AFIR.

Sesiunea pentru primirea cererilor de finanţare se va desfăşura în intervalul 29 octombrie 2021, ora 9:00 – 31 ianuarie 2022, ora 16:00 pentru submăsura 6.2, iar pentru submăsura 6.4. în intervalul 2 noiembrie 2021, ora 9:00 – 1 februarie 2022, ora 16:00

Pentru submăsura 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale suma totală disponibilă pentru investiţii este de 50 de milioane de euro.

Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul financiar sunt fermierii sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA). Totodată, sunt eligibile micro-întreprinderile şi întreprinderile mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin, precum şi micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii cererii de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-up).

Sprijinul public nerambursabil se acordă sub formă de sumă forfetară, în funcţie de tipul investiţiei.

Vezi și Sfat pentru fermieri: “Accesarea de fonduri nerambursabile e o ocazie unică”

Valoarea acestuia este de 50.000 de euro per proiect, cu excepţia activităţilor de producţie, pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro pentru un proiect.

Activităţile pentru care se solicită finanţare prin submăsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile, respectiv în Anexa 7 la Ghidul solicitantului. Dintre acestea, amintim: prestarea de servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare, producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice, producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate, fabricarea produselor textile, producţia de ţesături, etc.

Pentru submăsura 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole, suma totală disponibilă pentru investiţii în cadrul acestei sesiuni este de 100 de milioane de euro.

Solicitanţii eligibili pentru sprijin sunt micro-întreprinderile şi întreprinderile neagricole mici existente şi nou-înfiinţate, adică start-up-urile din spaţiul rural. Altă categorie de beneficiari eligibili sunt fermierii sau membrii unor gospodării agricole autorizaţi cu statut minim pe PFA, care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală, în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici. Excepţie fac persoanelor fizice neautorizate.

Sprijinul public va reprezenta 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile va fi de maxim 200.000 de euro, cu respectarea condiţiilor ajutorului de minimis. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această submăsură este de 10.000 de euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

Pentru a beneficia de intensitatea sprijinului de 90%, toate codurile CAEN propuse spre finanţare trebuie să fie aferente unor activităţi de producţie.

Activităţile pentru care se solicită finanţare prin submăsura 6.4 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile, respectiv în Anexa 7 la Ghidul solicitantului. Dintre acestea, amintim: investiţii noi în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, fabricare produse electrice, electronice etc.

Detalii privind tipurile de investiţii şi condiţiile specifice accesării de fonduri europene pentru submăsurile 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale şi 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole pot fi consultate gratuit pe site-ulA FIR în Ghidul solicitantului şi anexele aferente acestuia, la secţiunea „Investiţii PNDR”, pe paginile dedicate submăsurilor. Cererile de finanţare se depun on-line, pe site-ul Agenţiei, la momentul lansării sesiunilor.

2 comentarii

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here