31 august – data limită pentru solicitarea rentei viagere agricole

1
agricultura afaceri
- Reclamă -

Rentierii agricoli pot solicita, în perioada 1 martie – 31 august 2023, viza anuală pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2022, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Viza se poate obţine fie prin prezenţa fizică la sediul centrelor judeţene APIA, fie prin mijloace electronice de comunicaţii sau poştă/curier.

Pentru vizarea electronică, rentierii vor transmite documentele necesare acordării vizei pe adresa de e-mail a centrului judeţean APIA pe raza căruia figurează cu domiciliul şi vor contacta telefonic funcţionarii APIA pentru a primi confirmarea acordării vizei.

Conform APIA, rentierii trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I şi II / decizia de la comisia de expertiză medicală şi decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I şi II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.

Totodată, printre documentele necesare se mai află: procura notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal.

De asemenea, rentierii trebuie să mai prezinte: contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor legale, extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional); declaraţia pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” conform prevederilor legale.

APIA precizează că în cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia până la data decesului poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, şi a depunerii, la oricare Centru APIA, până la data limită 15 octombrie 2023, a cererii de moştenitor însoţită de mai multe documente justificative. Astfel, moştenitorul trebuie să depună: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original); copie a certificatului de deces; copie a actului doveditor privind calitatea de moştenitor (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune învestită cu formula „definitivă”); copie după B.I/C.I./paşaport al moştenitorului; împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original); extras de cont pe numele moştenitorului.

- Reclamă -

„Deoarece carnetul de rentier este un document care se depune obligatoriu în original, acest tip de cerere poate fi depusă la sediul centrului judeţean APIA sau transmisă prin poştă/curier”, informează reprezentanţii APIA.

ASFOR: Domeniul forestier are nevoie de o politică forestieră coerentă

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2023, prin mandat poştal sau virament bancar.

- Reclamă -

un comentariu

  1. […] Rentierii agricoli pot solicita, în perioada 1 martie – 31 august 2023, viza anuală pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2022, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Viza se poate obţine fie prin prezenţa fizică la sediul… Cititi mai multe aici: 31 august – data limită pentru solicitarea rentei viagere agricole […]

Lasă un comentariu

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.