Ce vizează codul de conduită al UE în sectorul alimentar

0
hypermarket-alimente

Codul de conduită al blocului comunitar european (UE27) pentru practici comerciale şi de marketing responsabile în sectorul alimentar, lansat, luni, 5 iulie 2021, alături de părţile interesate din domeniu, vizează tranziţii reuşite către sisteme alimentare durabile.

Codul de conduită este un alt rezultat tangibil din cadrul strategiei „De la fermă la consumator” a Comisiei Europene (CE) şi reprezintă un element esenţial al eforturilor UE27 menite să sporească disponibilitatea şi accesibilitatea unor opţiuni alimentare sănătoase şi durabile, care să contribuie la reducerea amprentei noastre globale asupra mediului.

El a fost elaborat în colaborare cu asociaţii şi întreprinderi din UE, cu participarea şi contribuţia activă a altor părţi interesate, inclusiv a organizaţiilor internaţionale, a ONG-urilor, a sindicatelor şi a asociaţiilor profesionale, precum şi a serviciilor Executivului de la Bruxelles.

„Astăzi, marcăm unul dintre primele rezultate tangibile ale activităţii noastre din cadrul strategiei «De la fermă la consumator», care vizează stabilirea unui sistem alimentar sănătos şi ecologic. O cooperare strânsă între toţi actorii din domeniu este esenţială pentru realizarea unei tranziţii reuşite către sisteme alimentare durabile.

Codul de conduită al UE va facilita această cooperare, bazându-se pe angajamentele deja asumate de industria alimentară şi încurajând acţiuni mai ambiţioase”, a declarat comisarul pentru sănătate şi siguranţă alimentară, Stella Kyriakides, prin intermediul unui comunicat de presă al Executivului comunitar.

„Întreprinderile alimentare orientate spre viitor ştiu că solurile şi ecosistemele sănătoase sunt esenţiale pentru rezilienţa sistemelor noastre alimentare şi pentru activităţile lor. Prin urmare, sunt încântat că, prin intermediul acestui cod, industria alimentară face un pas decisiv către un viitor durabil pentru întreprinderile sale şi pentru planeta noastră”, a precizat la rândul său comisarul pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevicius.

Două niveluri de angajamente

Codul cuprinde două niveluri de angajamente. Mai exact, în cazul asociaţiilor din UE27 este vorba de un set de şapte obiective, fiecare cu ţintele şi acţiunile sale orientative. Aceste obiective se referă la acţiuni care promovează trecerea la modele de consum sănătoase şi durabile.

Scopul este acela de a îmbunătăţi impactul operaţiunilor de prelucrare a alimentelor, al activităţilor de comerţ cu amănuntul şi al serviciilor de alimentaţie asupra sustenabilităţii şi de a îmbunătăţi sustenabilitatea lanţurilor valorice alimentare, în raport cu producătorii primari şi cu alţi actori din cadrul sectorului.

Asociaţiile trebuie să prezinte rapoarte anuale cu privire la progresele înregistrate. În rândul întreprinderilor este vorba de cadru destinat pionierilor din domeniu pentru angajamente ambiţioase cu rezultate măsurabile, acoperind o gamă largă de domenii, de la bunăstarea animalelor la reducerea conţinutului de zahăr şi a emisiilor de gaze cu efect de seră în întreaga lor gamă de produse.

Întreprinderile vor raporta progresele înregistrate prezentând în fiecare an un rezumat al raportului lor privind sustenabilitatea.

În ziua lansării codului de conduită, 65 de semnatari (26 de producători de alimente, 14 comercianţi cu amănuntul din cadrul sectorului, o întreprindere din sectorul serviciilor de alimentaţie şi 24 de asociaţii) devin primele întreprinderi şi asociaţii deschizătoare de drumuri în acest domeniu.

Asociaţiile şi întreprinderile din sectorul alimentar al UE sunt invitate să adere în număr mai mare la codul de conduită, care este perceput ca o soluţie revoluţionară. Abordarea sa bazată pe dialogul multilateral poate servi drept model pentru o transformare globală.

„Este esenţial ca propunerile legislative să fie completate cu iniţiative voluntare”

Strategia „De la fermă la consumator” face parte integrantă din Pactul verde european. Ea defineşte o viziune strategică pe termen lung pentru a transforma modul în care producem, distribuim şi consumăm alimente. Codul acoperă toate aspectele majore ale sustenabilităţii sistemelor alimentare şi reflectă obiectivele şi ambiţiile strategiei „De la fermă la consumator” şi ale Pactului verde european.

CE coordonează mai multe iniţiative voluntare în vigoare sau în curs de pregătire pentru a sprijini tranziţia verde, cu scopul de a se asigura că piaţa UE le oferă consumatorilor produse durabile şi că aceştia din urmă sunt mai bine informaţi pentru a putea face alegeri în cunoştinţă de cauză.

Având în vedere rolul-cheie pe care actorii din mijlocul lanţului alimentar îl îndeplinesc atât în amonte, cât şi în aval, este esenţial ca propunerile legislative să fie completate cu iniţiative voluntare, fără caracter de reglementare, adresate pionierilor din industrie care doresc să sprijine tranziţia verde.

Astfel cum se prevede în strategia „De la fermă la consumator”, CE va monitoriza angajamentele şi va lua în considerare măsuri legislative în cazul în care progresele sunt insuficiente.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here