Fuga la APIA. Este despre banii pentru motorina utilizată în agricultură

0
ant madr finantare absorbtia

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că ultima zi de depunere al cererilor de plată aferente rambursării ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente trimestrului întâi al acestui an, este 30 aprilie 2021.

În condițiile în care această zi este nelucrătoare, informează vocile autorizate ale APIA, termenul de depunere se prelungeşte până pe data de 4 mai 2021, inclusiv.

De altfel, în conformitate cu prevederile art.12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014 şi ale Codului de Procedură Civilă: „În cazul în care data limită de depunere a unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin, a unei cereri de plată sau a altor declaraţii sau a oricăror documente justificative sau contracte sau data limită pentru modificări aduse cererii unice sau cererii de plată este o zi de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul limită se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează”.

Cererile se transmit prin mijloace electronice la centrele judeţene ale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de o serie de documente.

Documente necesare pentru sectorul vegetal

Conform precizărilor experților APIA, documentele necesare pentru sectorul vegetal, care urmează să fie depuse la APIA, sunt următoarele: situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR 1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare);

– copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; d) documente justificative dacă au intervenit modificări faţă de cererea de acord pentru finanţare.

Documente necesare pentru sectorul zootehnic

În cazul sectorului zootehnic, documentele necesare sunt: situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 (OMADR nr.1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare;

– copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 ( OMADR nr.1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare);

– copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

– documente justificative dacă au intervenit modificări faţă de cererea de acord pentru finanţare.

Documente necesare pentru îmbunătățiri funciare

Pentru sectorul îmbunătăţiri funciare se cer: situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigaţii, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 ( OMADR nr.1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare);

– copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 ( OMADR nr.1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare);

– copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigaţii, întocmit de către orice furnizor de apă de irigaţii;

– situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

– documente justificative dacă au intervenit modificări faţă de cererea de acord pentru finanţare.

„Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însuşite prin semnătură şi vor purta sintagma «conform cu originalul», scriu cei de la APIA.

În conformitate cu HG nr. 409/2021, „pentru anul 2021, diferenţa dintre nivelul de 1.674,55 lei/1.000 litri al accizei prevăzut la nr. crt.12 din Anexa nr. 1 de la titlul VIII «Accize şi alte taxe speciale» din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizat conform art. 342 alin. (1) din acelaşi act normativ şi rata accizei reduse prevăzută la alin. (21), care este în cuantum unitar de 1,572 lei/litru se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare”.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here