Pagubele produse de secetă, acoperite de Guvern

0
temperaturile ridicate
temperaturile ridicate
- Reclamă -

Guvernul a aprobat, în ședința extraordinară din data de 23 octombrie 2015,  Ordonanţa de Urgenţă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie – septembrie 2015. În acest sens, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a transmis notificările oficiale privind aprobarea schemei de ajutor de stat către Comisia Europeană.

Ordonanţa prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie – septembrie 2015, plăţile urmând a fi făcute până la finalul anului 2015.

Sunt eligibili în cadrul schemei producătorii agricoli înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015, care sunt declaraţi de APIA, în urma controlului administrativ, eligibili pentru schema de plată unică pe suprafață aferentă anului 2015.

Plata compensatorie se acordă diferenţiat, în funcţie de procentul de calamitare înscris în procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor și de categoria beneficiarului, având în vedere că în cazul persoanelor juridice costurile de producție sunt substanțial mărite (cheltuieli mai mari cu input-urile necesare respectării tuturor verigilor tehnologice, înregistrare fiscală ca plătitori de TVA.). Se preconizează că de prevederile prezentului act normativ vor beneficia circa 173.500 producători agricoli, dintre care 165.100 persoane fizice și 8.400 persoane juridice. Valoarea totală a despăgubirilor este de maximum 640 milioane lei.

Cadru legal pentru gestionarea fondurilor europene

Ordonanţa de urgență privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, a politicii comune de pescuit şi a politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 -2020 şi pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării a fost aprobată în data de 23 octombrie de către Guvern.

- Reclamă -

Prin această ordonanţă de urgență se reglementează fluxurile financiare pentru gestionarea fondurilor europene alocate României din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM), precum şi a contribuţiei naţionale aferente.

Astfel, se creează la nivel naţional cadrul legal pentru implementarea programelor destinate agriculturii, dezvoltării rurale şi politicii de pescuit şi afaceri maritime, respectiv Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) şi se stabilesc mecanismele financiare necesare derulării fondurilor menţionate.

În baza prevederilor acestei ordonanţe sumele alocate de Uniunea Europeană pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime pot fi accesate şi derulate pentru finanţarea obiectivelor de investiţii aferente celor două programe gestionate de MADR în perioada 2014-2020, respectiv PNDR şi POPAM, pentru realizarea obiectivelor de politica agricolă comună şi a celor din domeniul pescuitului. Potenţialilor beneficiari le este asigurat accesul la sprijinul financiar cu respectarea principiilor şi condiţiilor prevăzute în regulamentele europene specifice programelor.

 

Sursă foto: www.historyboomers.blogspot.com

- Reclamă -

Lasă un comentariu

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.