Programul operațional pentru pescuit POPAM 2014-2020, lansat

0
vas de pescuit
- Reclamă -

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020 a fost lansat, ieri, 21 aprilie, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Strategia POPAM 2014-2020 își propune creșterea producției în acvacultură, piscicultură și procesare, creșterea capacităților de producție ale operatorilor economici, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă (în special în zonele pescărești). În POPAM 2014-2020 au fost selectate 28 de măsuri din cadrul Priorităților Uniunii Europene.Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este finanțat prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).FEPAM este fondul Uniunii Europene destinat politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime în perioada 2014-2020. România are o alocare financiară de 168.421.371 euro (la care se adaugă 25% contribuție națională). FEPAM sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil,ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile,finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei,facilitează accesul la finanțare.

Strategia POPAM 2014-2020 a fost construită pornind de la priorităţile Uniunii Europene – promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere, stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere, încurajarea punerii în aplicare a Politicii Comune de Pescuit, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, stimularea comercializării și prelucrării, susținerea implementării Politicii Maritime Integrate.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Măsuri în curs de lansare:

Măsura II.2: Investiții productive în acvacultură – Alocare financiară indicativă: 77.479.324,00 euro

Măsura III.2 : Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și costuri de funcționare și animare – Alocare financiară indicativă: 42.315.587,25 euro

- Reclamă -

Măsura IV.4: Prelucrarea produselor pescărești şi de acvacultură – Alocare financiară indicativă: 13.600.000,00 euro

Măsura II.10: Acvacultură care furnizează servicii de mediu – Natura 2000 – Alocare financiară indicativă: 10.400.000,00 euro

Măsura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor – Alocare financiară indicativă: 8.971.200 euro

Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venituri – Alocare financiară indicativă:3.600.000,00 euro

– Perioada de implementare a unui proiect: max. 2 ani (+ 1 an)

– Monitorizarea ex-post – 5 ani de la efectuarea ultimei plăți

- Reclamă -

Lasă un comentariu

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.