Silvicultorii se revoltă

2

Membri ai Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură Silva (FSSS) au depus o petiţie cu nemulţumirile lor la registratura Camerei Deputaţilor şi au pichetat instituţia.

Sindicaliştii susţin că revendicările lor au ca scop salvarea pădurilor României de la distrugere, consolidarea activităţii administratorului fondului forestier proprietate publică, garantul asigurării unei gestionări durabile a pădurilor statului, precum şi reconsiderarea rolului silvicultorilor în societate.

Principalele revendicări ale sindicaliştilor vizează înfiinţarea unei comisii pentru cercetarea retrocedărilor abuzive de păduri şi luarea de măsuri pentru stoparea retrocedărilor ilegale de păduri, în condiţiile în care pădurea este şi trebuie să rămână bun de interes strategic pentru România; retragerea proiectului de lege înregistrat la Senat de modificare şi completare a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, prin care se urmăreşte împroprietărirea anumitor unităţi de cult, care au avut în folosinţă sau administrare terenuri forestiere de până la 30 hectare. Referitor la acest proiect de act normativ, sindicaliştii susţin că încalcă art. 136 din Constituţia României, care prevede că proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.

De asemenea, sindicaliştii solicită Parlamentului respingerea proiectului de lege înregistrat la Senat pentru aprobarea OUG nr. 56/ 2018 de completare a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, prin care se urmăreşte transformarea unor regii în societăţi pe acţiuni. Federaţia Silva a solicitat Guvernului să nu dea curs unui astfel de act normativ prin care inclusiv regiile naţionale pot fi reorganizate ca societăţi comerciale.

Totodată, se solicită Parlamentului României consultarea tuturor sindicatelor, federaţiilor şi confederaţiilor sindicale la adoptarea proiectului de lege de modificare şi completare a Legii nr. 62/ 2011 a dialogului social. Organizaţia susţine că propunerea legislativă privind dialogul social depusă la Senat în data de 27.06.2018 a fost elaborată fără a se ţine cont de propunerile sindicatelor din silvicultură şi fără consultarea acestora. De asemenea, se cere parlamentarilor ca prin modificările legislative să se ţină seama de necesitatea asigurării unei protecţii reale a personalului silvic cu atribuţii de pază a pădurilor, asigurarea unei salarizări corespunzătoare pentru personalul silvic, precum şi introducerea unor activităţi din silvicultură în categoria condiţiilor speciale, respectiv deosebite de muncă, care să permită reducerea vârstei de pensionare pentru silvicultori. Nu în ultimul rând, sindicaliştii solicită Parlamentului şi Guvernului României să elaboreze legi pentru întărirea autorităţii personalului silvic, având în vedere creşterea presiunii asupra pădurii.

Citeşte şi:Eclipsa totală de Lună din 27 iulie – pericol pentru agricultură

 

2 comentarii

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here