Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi păsărilor

0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1040 din 10.05.2018 au fost aprobate Ghidurile Solicitantului pentru Măsura 14 – ‘Bunăstarea Animalelor’ din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor.

Totodată, prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1041 din 10.05.2018 a fost aprobat modelul Cererii de plată privind Măsura 14 – ‘Bunăstarea Animalelor’ – pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, iar prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1042 din 10.05.2018 a fost aprobat modelul Cererii de plată privind Măsura 14 – ‘Bunăstarea Animalelor’ – pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor.

Cererile de plată aferente pachetelor a) si b) ale Măsurii 14 -‘Bunăstarea Animalelor’ se vor depune la Centrele judeţene/ locale APIA şi al Municipiului Bucureşti, până la data de 15 MAI 2018, inclusiv.Beneficiarii plăţilor sunt exploataţiile comerciale autorizate sanitar-veterinar, încadrate în categoria fermierilor activi (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013) care îşi asumă voluntar angajamente anuale în favoarea bunăstării animalelor.Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiari. Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea vită mare (UVM).

 

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here