Fonduri APIA pentru restructurarea şi modernizarea plantațiile viticole

0

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește posibililor beneficiari oportunitatea accesării fondurilor pentru finanțarea programelor de restructurare/ reconversie a plantațiilor viticole în temeiul OMADR nr. 1508/2018.

Fondurile sunt disponibile prin Programul Național de Sprijin (PNS) în Sectorul Vitivinicol 2019 – 2023, informează APIA. Prin accesarea acestei măsuri, producătorii din România au posibilitatea să-şi restructureze sau să-și modernizeze suprafeţele cu viţă-de-vie care să corespundă cerinţelor actuale ale pieţei. Aceasta este una din măsurile de administrare a potențialului productiv viticol care a fost luată de Comisia Europeană atât pentru a întări echilibrul pieţei vitivinicole, cât şi în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole ce vizează anumite suprafeţe viticole a căror producţie nu este adaptată cererii, dar care se poate adapta cu ajutorul unei restructurări a plantaţiilor prin:

a) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire;

b) reamplasarea parcelelor viticole;

c) replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare;

d) modernizare – proiectare, instalare/înlocuire sistem de susținere pentru conducere și palisaj; modernizarea formei de conducere a viței-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă și înaltă; modernizarea sistemului de susținere prin înlocuirea sârmelor și instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere și palisaj în vederea susținerii butucilor și conducerea lăstarilor; instalarea de sisteme de irigații prin picurare, inclusiv pentru viticultorii care au accesat programele anterioare de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole.

În perioada 2019 – 2023, România îşi propune să restructureze, anual, o suprafaţă de viţăde-vie de aproximativ 1.000 – 1.800 ha, ceea ce ar reprezenta un procent anual de 0,5 – 1% din suprafața viticolă totală. În perioada anterioară de programare, 2014-2018, în România a fost supusă măsurii de restructurare/reconversie o suprafață cultivată cuviţă-de-vie de 16.235 ha. Beneficiarii programelor de restructurare/reconversie sunt producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care deţin şi/sau exploatează suprafeţe de viţă-de-vie cu soiuri nobile.

În anul financiar 2019, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată, până la această dată, suma de 8,45 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) pentru măsura de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole. De asemenea, din PNS al României se mai acordă ajutoare pentru următoarele măsuri:

– Ajutor financiar la plata primelor de asigurare a recoltei pentru suprafețele cu soiuri de struguri pentru vin

– Investiții în sectorul vinicol

– Ajutor financiar pentru distilarea subproduselor

– Promovarea vinurilor.

Pentru mai multe detalii cu privire la condițiile de accesare a acestei măsuri și la condițiile de eligibilitate puteți consulta site-ul APIA și Ghidul solicitantului privind sprijinul financiar pentru restructurarea/reconversia plantațiilor viticole – 2019:http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicoleinformează APIA.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here