AFIR: fermierii își pot asigura culturile agricole cu fonduri europene

1

Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” se încadrează, conform prevederilor art. 36 și 37 din Regulamentul nr. (UE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, în măsură 17 ”Gestionarea riscurilor” și contribuie la domeniul de intervenție DI 3B „Sprijinirea gestionării și prevenirii riscurilor la nivelul exploatațiilor”.

Scopul acestei submăsuri este:

– încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă;

– stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare.

Obiective

Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” se încadrează, conform prevederilor art. 36 și 37 din Regulamentul nr. (CE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, în măsură 17 ”Gestionarea riscurilor” și contribuie la domeniul de intervenție DI 3B „Sprijinirea gestionării și prevenirii riscurilor la nivelul exploatațiilor”.

Beneficiarii

Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.

Sprijinul nerambursabil

  • 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor mici cu dimensiunea economică până la 11.999 SO;

sau

  • 55% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor cu dimensiunea economică mai mare sau egală cu 12.000 SO.

Depunerea dosarului cererii de finanțare

Pentru implementarea submăsurii 17.1 va fi deschisă o sesiune de depunere anuală a Cererilor de finanțare, în două etape:

– pentru culturile de primăvară în perioada iunie – noiembrie anul curent (inclusiv);

– pentru culturile de toamna în perioada decembrie anul curent – mai anul următor (inclusiv). Pentru primul an de implementare a sub-măsurii (2019), sesiunea de depunere va putea fi lansată mai devreme decât la datele prevăzute mai sus.

Pentru fiecare etapă aferentă sesiunii anuale continue se publică un anunț de lansare accesare submasura în care se vor preciza: alocarea corespunzătoare disponibilă și perioada de depunere a cererilor de finanțare.

Depunerea continuă a cererilor de finanțare în cadrul sesiunii aferente submasurii 17.1 se oprește înainte de termenul limita prevăzut în Anunțul de lansare, atunci când valoarea publică totală a cererilor de finanțare depuse depășește cu 10% nivelul alocării aferent sesiunii anuale.

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here