APIA primeşte cereri de intenţie pentru accesarea Programul Naţional Apicol

1

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 02 mai 2022, primeşte Cereri de intenţie pentru accesarea Programului Naţional Apicol (PNA).

 

Valoarea sprijinului financiar alocat anului 2022 pentru PNA este de peste 60 milioane lei.

Cererile pot fi depuse de către formele asociative apicole legal constituite care solicită sprijin pentru măsura „Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori”, dar şi de către apicultori pentru acţiunile C.4. „Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral”, respectiv D.3. „Achiziţionarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare”.
Formularul cererii de intenţie împreună cu alte informaţii detaliate privind accesarea Programului Naţional Apicol se regăsesc postate pe site-ul APIA www.apia.org.ro, la secţiunea Măsuri de Piaţă- Apicultură – Anul 2022.

Cererile de intenţie împreună cu documentele aferente se depun la sediile Centrelor APIA sau se transmit de către fermieri prin mijloace electronice (poşta electronică, fax etc).

IMPORTANT! Doar solicitanţii care vor depune cererea de intenţie pentru măsurile menţionate mai sus au dreptul să depună cererea de plată prin care vor solicita sprijin pentru acelaşi produs/produse din cererea de intenţie până la data de 01.08.2022.

Menţionăm că, oricare ar fi momentul depunerii cererii de plată, cu încadrarea în termenul limită, plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA după controlul tuturor cererilor de plată şi după centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat pentru fiecare măsură.
Program Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 are drept scop îmbunătăţirea producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar.

APIA eliberează adeverințele pentru campania 2022

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here