Cererile pentru acciza redusă la motorină se depun în perioada 1-31 decembrie

0

Beneficiarii ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură pot să depună o cerere de acord finanțare pentru anul viitor, în perioada 1 – 31 decembrie 2019, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Cererea de acord se mai poate depune și în cursul anului calendaristic pentru care se solicită ajutorul de stat. Cantitățile de motorină pentru care se emite acordul se determină pentru perioada următoare  lunii în care se depune cererea, rămase până la sfârșitul anului. Rectificarea acordurilor se poate face în cazul modificării suprafețelor/culturilor/efectivelor de animale/cantităților de apă pentru irigații, în cursul anului de cerere, în sensul diminuării/creșterii acestora.

Valoarea accizei la motorină pentru anul 2019 este de 1,8959 lei/litru. Cantitatea maximă anuală de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat este de 410.000.000 litri.

După obținerea acordului emis de către APIA, în limita plafonului prevăzut de HG 1174/2014 cu modificările și completările ulterioare, solicitanții trebuie să depună la centrele județene APIA cererea de plată pentru rambursare.

Cererea de plată se depune până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea (respectiv ianuarie, aprile, iulie, octombrie) și este însoțită de o situație centralizatoare a cantităților de motorină utlizate la lucrări mecanizate aferente perioadei pentru care se solicită acordarea ajutorului de stat.

De reducerea accizei la motorină beneficiază producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi de familie constituite conform OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantațiilor viticole, alte evidențe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole;

O altă categorie de beneficiari sunt producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi de familie constituite conform OUG 44/2008 și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul național al exploatațiilor și care dețin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere, în scopul obținerii producției agricole;
Și organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare și Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare benefiază de această facilitate.

Și unitățile de cercetare sunt luate în clacul. Astfel, organismele/organizațiile de cercetare, respectiv universitățile, institutele, stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie, sun de asemenea incluse printre beneficiary.

Persoanele fizice pot depune cerere de acord pentru finanțare dacă se angajează ca, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul pentru finanțare, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri de acordare a ajutorului de stat, se autorizează ca persoane fizice sau întreprinderi individuale conform OUG 44/2008 și prezintă certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului care atestă această calitate. În caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finanțare.

Solicitanții trebuie să fie înscriși în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să dețină ID fermier),
să fie înscriși în evidențele APIA cu suprafețele de teren pe care le exploatează și/sau în Registrul plantațiilor viticole, după caz, să fie înscriși în Registrul agricol cu suprafețele aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/procine/păsări/familii de albine/viermi de mătase; să fie înregistrați în Registrul național al exploatațiilor (RNE) al ANSVSA sau să dețină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase. De asemenea, trebuie ca suprafețele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr de animale. Pentru legume cultivare în sere și solarii, pentru care se acordă schema de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.

De această facilitate nu pot beneficia întreprinderile care sunt considerate în dificultate financiară, respectiv întreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;
întreprinderi care se încadrează în prevederile art.12 și 13 din HG 1174/2014.

Nerespectarea de către solicitanți a condițiilor prevăzute de schema de ajutor, precum și a oricăror obligații asumate în vederea obținerii finanțării, determinî aplicarea de către instituțiile în drept a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat necuvenite.

APIA va efectua verificări încrucișate cu suprafețele determinate în urma controalelor la fața locului, aferente cererii unice de plată pentru anul pentru care s-a emis acordul de finanțare.

Dacă există o diferență mai mare de 2 ha sau 3% din raportul dintre diferența calculată și suprafața determinată în urma controalelor la fața locului se va proceda la recuperarea ajutorului de stat pentru diferența între cantitatea de motorină decontată și cantitatea de motorină cuvenită, conform suprafețelor determinate/confirmate în urma controalelor la fața locului, aferentă cererii unice de plată.

 

Citește și Fonduri APIA pentru restructurarea şi modernizarea plantațiile viticole

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here