Subvenţia 2019 pentru cultivatorii de usturoi

3
usturoi

Fermierii care sunt cultivatori de usturoi vor primi de la stat suma de de 1.000 de euro pe hectar, atât timp cât poate furniza autorităţilor documente justificative privind producţia. Programul urmează să se desfăsoare pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019 – 2021.

Beneficiari eligibili

Schema de ajutor de minimis se acorda întreprinderilor/ întreprinderilor unice care îşi desfasoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de usturoi. Mai exact, acest sprijin se adresează:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr.

145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producţiei de usturoi;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016;

c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Condiţii de accesare a sprijinului

a) să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găseasca inscripţia ,,Program susţinere usturoi, anul…….., beneficiar numărul ……………., Direcţia pentru agricultură a judeţului……………./Municipiului Bucuresti”;

b) să valorifice o cantitate de usturoi de minim 5.000 kg/ha, dovedita cu documente justificative, de pe suprafata prevazuta la litera a)

c) să fie înregistraţi în evidentele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu usturoi in anul de cerere.

d) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative privind comercializarea producţiei.

Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în perioadă 1 iulie – 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere.

Citeşte şi Fermierii care lasă coarnele animalelor să crească, nu primesc subvenție

3 comentarii

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here