”Legea cormoranului”, retrimisă la Parlament

2

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis luni Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, şeful statului arătând că ”extinderea intervalului de vânare a cormoranului mare pe tot parcursul anului, deci inclusiv în perioada de reproducere, este susceptibilă de a afecta această specie prin vulnerabilizarea puilor, precum şi alte specii de păsări”.

 

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, legea are ca obiect de reglementare modificarea pct. 10 al lit. B din anexa nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

”Prin modificările propuse este extinsă perioada de vânătoare a cormoranului mare (Phalacrocorax carbo sinensis), de la intervalul 1 septembrie – 28 februarie la tot parcursul anului. Menţionăm că, prin Legea nr. 74/2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi pentru completarea anexei nr. 5C la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, specia Phalacrocorax carbo sinensis (cormoranul mare) a fost introdusă în Anexa nr. 1 la litera B „Păsări” din Legea nr. 407/2006, cu o perioadă de vânătoare stabilită în intervalul 1 septembrie – 28 februarie. Ulterior, prin Legea nr. 171/2022 pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, Anexa nr. 1 a fost modificată, păstrându-se perioada de vânare pentru această specie, dar s-a introdus o nouă rubrică în Anexa nr. 1, respectiv rubrica „Nr. exemplare/zi/vânător” care la litera B, poziţia 10, pentru specia Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo sinensis) a stabilit o cotă 0”, se arată în sesizarea preşedintelui.

La nivel european, Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, Directiva „Păsări” se referă la conservarea tuturor speciilor de păsări care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul european al statelor membre în care este aplicabil tratatul, inclusiv la această specie (cormoranul mare), şi reglementează protejarea, gestionarea şi controlul asupra acestor specii. De asemenea, stabileşte normele pentru exploatarea acestora, se menţionează în document.

Şeful statului afirmă că ”nevoia de a asigura interesele de conservare a faunei este reflectată şi în jurisprudenţa Curţii Constituţionale”.

Corpul de Control al Ministerului Agriculturii desfăşoară verificări în bazinul legumicol Glodeanu Sărat

”Astfel, potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 54/2022, par. 71, reglementarea unor cote de recoltă care reprezintă numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânate în cadrul unui fond cinegetic „răspunde obligaţiei statului de a stabili limite acceptabile de exploatare pentru speciile care pot face obiectul vânătorii, astfel încât acţiunile de vânătoare să fie compatibile cu menţinerea populaţiei din speciile respective la un nivel satisfăcător”. Faţă de cele de mai sus, apreciem că extinderea intervalului de vânare a cormoranului mare pe tot parcursul anului, deci inclusiv în perioada de reproducere, este susceptibilă de a afecta această specie prin vulnerabilizarea puilor, precum şi alte specii de păsări. Cormoranul mare trăieşte/ cuibăreşte în strânsă legătură cu alte specii de păsări, unele dintre ele cu regim special de protecţie conform Directivei 2009/147/CE. Vânarea cormoranilor mari în timpul sezonului de cuibărit poate afecta negativ aceste păsări şi, în mod special, pelicanul creţ sau cormoranul mic. În ceea ce priveşte cormoranul mic, există în procesul de vânătoare un risc crescut de confundare cu cormoranul mare.

2 comentarii

  1. […] Preşedintele Klaus Iohannis a trimis luni Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, şeful statului arătând că ”extinderea intervalului de vânare a cormoranului mare pe tot parcursul anului, deci inclusiv în perioada de… Cititi mai multe aici: ”Legea cormoranului”, retrimisă la Parlament […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here