Codul fiscal: Impozitul pe veniturile din agricultură se reduce de la 16% la 10%

0
cartelul-agricultură
Utilaj plantat şpalieri

Guvernul a aprobat ieri, prin modificarea Codului fiscal, o serie de măsuri cu impact important asupra mediului de afaceri. Printre sectoarele vizate se numără şi agricultura, care va beneficia de anul viitor de o reducere a impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsura având scopul să reducă presiunea fiscală asupra veniturilor populației și, implicit să contribuie la creșterea nivelului de trai, precum și să încurajeze mediul de afaceri, îndeosebi în ceea ce privește creșterea investițiilor.

Potrivit informaţiilor comunicate de Guvern, cota de impozitare scade pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiţii (mai puțin veniturile din dividende, pentru care se menține cota de impozit de 5%), din pensii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din premii și din alte surse. O veste bună pentru agricultori, care au avut parte de un 2017 destul de dificil, dincolo de producţiile “istorice”, pe o piaţă în care preţurile la materii prime se menţin reduse.

Alte modificări importante:

În domeniul impozitării societăților, Ordonanța de urgență adoptată de Guvern revizuiește sistemul de impunere a microîntreprinderilor, astfel încât vor beneficia de impozit de 1%  pe veniturile realizate și IMM-urile care realizează venituri de la 500.000 euro la 1.000.000 euro și care în prezent plătesc impozit de 16% pe profit.

De asemenea, se elimină condiția privind realizarea de venituri din consultanță și management.

  • În domeniul contribuțiilor sociale obligatorii, modificările vizează atât  reducerea cotelor cumulate ale contribuțiilor sociale obligatorii, per total cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%, cât și reducerea numărului contribuțiilor sociale de la 9 (angajat și angajator), la 3, după cum urmează:

– contribuția de asigurări sociale (CAS), plătită pentru salariat;  contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), plătită pentru salariat;contribuţia asiguratorie pentru muncă, suportată de angajator.

Se stabilește transferul sarcinii fiscale a obligațiilor privind contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator la angajat  în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) este în cotă de 10%, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal.

Se introduce „Contribuția asiguratorie pentru muncă” în cotă de 2,25% datorată de angajatori. Contribuţia asiguratorie pentru muncă  este destinată alimentării Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale și asigurării necesarului pentru plata prestațiilor din domeniul asigurărilor sociale de care beneficiază salariații, respectiv indemnizațiile pentru șomaj, indemnizațiile primite pentru concediile medicale sau cheltuielile pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here