Daea: modul de acordare a subvenţiilor creează îngrijorare pentru fermierii români

1
Daea pui de o zi

Scăderea plafonului pe cei doi piloni din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) şi modul de acordare a subvenţiilor îngrijorează fermierii români, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la reuniunea Consiliului de miniştri Agricultură şi Pescuit, de la Sofia.

„Noi considerăm că actuala alocare din Cadrul Financiar Multianual nu răspunde proiectelor noastre şi obiectivelor pe care ni le-am propus. Scăderea plafonului pentru cei doi piloni coroborată cu modul de acordare a subvenţiilor creează îngrijorare pentru fermierii români. Plafonarea nu este sustenabilă pentru România. Aceasta va afecta profund performanţa la nivelul fermelor care asigură fondul de marfă necesar alimentării pieţei. Am folosit şi vom folosi mecanisme şi instrumente de stimulare, cele folosite până acum dând unele rezultate, dar acestea sunt departe de dimensiunea necesară. Saltul tinerilor fermieri în România a fost timid – de la 5,5% în 2015-2016 la 13% în 2017, din totalul acestora – ceea ce indică direcţia de acţiune care a fost susţinută atât de politicile europene, cât şi de cele naţionale integrate metodic în practicile europene. România se confruntă cu cel mai mare şi mai profund exod al forţei de muncă în rândul tinerilor care se îndepărtează de ţară. Analizând această stare de fapt, ne punem evident întrebarea ce perspective avem în interpretarea noului plafon de finanţare a PAC post 2020. Răspunsul este că nivelul de finanţare nu satisface nici speranţele tinerilor fermieri şi nici nevoia de a găsi soluţii pentru marile probleme pe care le ridică fermierilor schimbările climatice şi atacul de boli şi dăunători, care afectează producţia, calitatea acesteia şi rezultatul economic al acestora. Nu poţi să faci mai mult cu bani mai puţini, iar în condiţiile previzionate, nici atât. Să fim inteligenţi şi hotărâţi, să prevenim naşterea generaţiilor de fermieri tineri din falimente agricole, ne va costa mai mult şi va fi mai greu de gestionat”, a spus ministrul Agriculturii, citat într-un comunicat remis Agerpres. El a adăugat că tinerii fermieri sunt atraşi de rezultatele obţinute în agricultură şi dorinţa de a realiza o activitate „într-un domeniu esenţial existenţei umane – securitatea alimentară”, iar dorinţa de alegere, de stimulare a fermierilor, de realizare a unei producţii economice şi a unei calităţi confortabile poate fi asigurată în bună parte prin susţinere financiară.

Printre propunerile Comisiei pentru modernizarea şi simplificarea PAC se află un nou mod de lucru: statele membre vor dispune de mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte modul de a utiliza alocările lor din finanţare, ceea ce le permite să conceapă programe adaptate care să răspundă în mod cât mai eficace preocupărilor fermierilor şi ale comunităţilor rurale mai extinse. Statele membre vor avea şi posibilitatea de a transfera până la 15% din alocările lor din PAC între plăţile directe şi dezvoltarea rurală şi invers, cu scopul de a se asigura că priorităţile şi măsurile lor pot fi finanţate.Condiţiile de concurenţă echitabile între statele membre vor fi asigurate prin următoarele acţiuni: planuri strategice care vizează întreaga perioadă, stabilind modul în care fiecare stat membru intenţionează să realizeze cele nouă obiective economice, de mediu şi sociale de la nivelul UE, recurgând atât la plăţile directe, cât şi la dezvoltarea rurală. Comisia va aproba fiecare plan pentru a garanta coerenţa şi protecţia pieţei unice şi va urmări îndeaproape performanţele fiecărei ţări şi progresele înregistrate în direcţia atingerii ţintelor convenite.

Citește și:Alimentele înghit mare parte din veniturile populaţiei

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here