Agricultura a scăzut în 2019 cu 3,8% față de 2018

0

Valoarea producţiei din agricultuă a scăzut în 2019 cu 3,8% comparativ cu anul precedent, la 89,997 miliarde lei, conform datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică.

Producţia vegetală a scăzut cu 5,6%, la 62,967 miliarde lei, producţia animală s-a redus cu 0,7% şi a ajuns la 25,236 miliarde lei, în timp ce serviciile agricole au crescut cu 29,8%, până la 1,793 miliarde lei.

Anul trecut, structura valorii producţiei nu a prezentat modificări semnificative în comparaţie cu 2018. Ponderea producţiei vegetale a fost de 70%, ponderea producţiei animale de 28%, iar serviciile agricole au avut o pondere de 2%.

Structura valorii producţiei vegetale în anul 2019, pe principalele grupe de culturi, prezintă următoarele diferenţe faţă de anul precedent: creşteri ale ponderilor valorii producţiilor au fost înregistrate la cartofi (+1,9 puncte procentuale), plante de nutreţ (+0,3 puncte procentuale) şi legume, inclusiv pepeni (+0,3 puncte procentuale). Scăderi au fost consemnate la fructe şi struguri (-1,4 puncte procentuale), plante uleioase (-1,3 puncte procentuale) şi cereale (-1,2 puncte procentuale).

Producţia de miere, compromisă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile

În ceea ce priveşte structura valorii producţiei animale în anul 2019, creşteri ale ponderilor valorii producţiei au fost înregistrate la porcine (+1 punct procentual) şi ovine şi caprine (+0,3 puncte procentuale), iar scăderi la bovine (-0,2 puncte procentuale), păsări (-0,2 puncte procentuale) şi produse obţinute din prelucrarea laptelui în ferma zootehnică (-0,2 puncte procentuale).

Producţia ramurii agricole este determinată conform metodologiei Eurostat privind „Conturile Economice pentru Agricultură” şi cuprinde valoarea tuturor producţiilor de produse agricole (inclusiv valoarea producţiei de vin obţinută în unităţile agricole care nu dispun de instalaţii industriale de vinificaţie) şi valoarea serviciilor agricole efectuate de unităţile specializate. Această producţie nu cuprinde valoarea consumului de sămânţă din producţie proprie pentru culturile la care însămânţările se fac toamna, valoarea strugurilor utilizaţi în producţia de vin a unităţilor agricole care nu dispun de instalaţii industriale de vinificaţie, valoarea laptelui consumat de animale, valoarea ouălor puse la incubat şi pierderile la producători după recoltare, precizează INS.

În plus, producţia ramurii agricole cuprinde valoarea activităţilor secundare neagricole neseparabile şi este diminuată cu valoarea laptelui transformat în derivate (produse obţinute din prelucrarea laptelui) în aceeaşi fermă. Activităţile secundare neagricole neseparabile sunt activităţi legate direct de producţia agricolă care nu pot fi separate de activitatea agricolă principală din punct de vedere al costurilor (de exemplu producerea brânzeturilor în ferma zootehnică).

Producţia ramurii agricole este exprimată în preţuri de bază (preţurile la producător la care se adaugă subvenţiile pe produs şi se scad impozitele pe produs) ale fiecărui an.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here