APIA efectuează controale în fermele de animale

1
apia

Crescătorii români de animale care beneficiază de subvențiile din zootehnie, acordate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), pot fi verificați de APIA în orice perioadă a acestui an, chiar și după efectuarea plăților. Comisia Europeană a adoptat pe 16 aprilie 2020 un regulament prin care se face derogare de la procedura obișnuită de desfășurare a controalelor. Regulamentul a fost publicat pe 17 aprilie 2020 în Jurnalul Oficial UE și este în vigoare din 20 aprilie 2020.

 

Potrivit REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/532 AL COMISIEI din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, în ceea ce privește anumite controale administrative și la fața locului aplicabile în cadrul politicii agricole comune, verificările pentru animalele solicitate la plata subvențiilor APIA, pentru anul 2020, pot fi făcute în orice moment al anului. Derogarea este valabilă pentru acest an din pricina pandemiei de COVID-19.

 

Articolul 5

 

Prin derogare de la articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19, statele membre nu sunt în măsură să efectueze controalele la fața locului referitoare la animale în conformitate cu dispoziția menționată, statele membre pot decide să efectueze respectivele controale pentru anul de cerere 2020 în orice moment al anului, cu condiția ca respectivele controale să permită verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Concret, verificările APIA pot fi făcute și în afara perioadei de reținere a animalelor în exploatațiile agricole cu cod ANSVSA. De exemplu, pentru ovine, perioada de reținere este de 100 de zile, la bovine, de 6 luni de la data finalizării campaniei de depunere a cererii unice de plată. Eșantionul de control selectat anul acesta pentru verificarea fermelor de animale care au solicitat subvenții nu mai este de 5% din totalul beneficiarilor. Potrivit aceluiași Regulament (UE), procentul pentru anul 2020 scade la  3%.

Potrivit Regulamentului (UE) 809/2014, controalele la fața locului verifică dacă sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte obligații și vizează toate animalele pentru care au fost depuse cereri de ajutor sau de plată în cadrul schemelor de ajutoare pentru animale sau al măsurilor de sprijin pentru animale care trebuie controlate. Controalele la fața locului includ în special un control prin care să se constate dacă numărul animalelor prezente în exploatație pentru care au fost depuse cereri de ajutor și/sau de plată și, după caz, numărul animalelor potențial eligibile corespund cu numărul animalelor care figurează în registre și cu numărul animalelor notificate către baza de date electronică pentru animale.

De asemenea, pentru fermele de animale care au solicitat fonduri europene prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), controalele la fața locului pot fi înlocuite anul acesta cu fotografii cu etichetare geografică și cu orice documente justificative. În cazul în care aceste vizite la fața locului nu pot fi înlocuite cu documente și fotografii, verificarea respectivilor beneficiari se face după efectuarea plății finale.

Citește și: Cum poți depune online cererile de plată la APIA

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here