Curtea de Conturi a descoperit mai multe erori contabile la APIA, plăți nelegale în valoare de 1,385 miliarde de lei

0

Știrile bune alternează cu cele rele în ceea ce privește agricultura. Exact ca vremea, niciodată nu se știe ce va fi mâine.Curtea de Conturi a descoperit mai multe erori contabile la APIA.

Astfel, din raportul acestei instituții reiese că abaterile consemnate în controalele efectuate la administraţia centrală a APIA au identificat reflectarea eronată în evidenţa contabilă a sumelor acordate fermierilor ca ajutoare naţionale tranzitorii, precum şi a sumelor încasate de la aceştia cu titlu de debite provenite din sumele solicitate şi încasate nelegal. Potrivit Agerpres,  situaţiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2016 prezintă un sold nereal al contului „Sume de primit de la MADR – bugetul de stat”, în valoare de 1,385 miliarde de lei, conform raportului public al instituţiei pentru anul 2016.

De asemenea, rulajul debitor al contului ”Finanţare de la bugetul de stat a subvenţiilor” şi rulajul creditor al contului ”Rezultatul reportat” au fost majorate nejustificat cu suma de 217.000 lei.

Raportul Curții de Conturi  precizează că „nu au fost respectate în totalitate prevederile legale cu privire la organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, întrucât informaţiile obligatorii cu privire la gestiunile supuse inventarierii nu au fost prevăzute în deciziile emise pentru organizarea inventarierii anuale a patrimoniului; nu au fost verificate şi confirmate soldurile pentru conturile contabile de creanţe şi datorii cu bugetul statului; nu a fost confirmată valoarea debitelor înregistrate în Registrul Debitorilor Naţionali, stabilite în sarcina fermierilor care au beneficiat necuvenit/nelegal de ajutoare de stat şi de ajutoare naţionale tranzitorii”.

Potrivit documentului, în perioada 2015-2016, APIA a efectuat plata contravalorii rentei viagere aferente campaniilor 2010, 2011 şi 2012 fără să procedeze la verificarea dosarelor de rentă sau să solicite rentierului depunerea unor documente în baza cărora să se dispună efectuarea sau reluarea plăţilor, situaţie care a condus atât la plata unor sume pentru care s-a prescris dreptul la acţiune al beneficiarului, cât şi la efectuarea de cheltuieli poştale nejustificate.

Citiți și: Registrele genealogice, 56.000.000 lei ajutor de stat

La centrele judeţene APIA, controlul experţilor CC a constatat la ordonatorii terţiari de credite abateri privind înregistrări contabile eronate, tranzacţii neînregistrate în evidenţa contabilă, precum şi neconcordanţe în evidenţele contabile.

Centrele judeţene au plătit nelegal ajutoare naţionale tranzitorii (OUG nr. 3/2015) în sumă totală de 1,361 milioane de lei. Curtea de Conturi recomandă APIA să ia măsuri pentru recuperarea sumelor decontate nelegal şi virarea lor la bugetul de stat.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here