Măsuri excepționale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe

0
- Reclamă -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că au fost stabilite măsuri excepționale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe, prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale – OMADR nr.243/2017, pentru retragerea de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite.

Beneficiarii măsurii excepţionale pot fi organizaţiile de producători din sectorul fructelor, recunoscute în conformitate cu art.154 din Regulamentul (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (…) cu completările ulterioare,  precum și producătorii de fructe care nu sunt membri ai acestor organizații.

Sunt eligibile următoarele produse din sectorul fructelor destinate consumului în stare proaspătă:

(a) merele clasificate la codul NC 0808 10;

(b) perele clasificate la codul NC 0808 30;

(c) prunele clasificate la codul NC 0809 40 05;

(d) piersicile și nectarinele încadrate la codul NC 0809 30;

- Reclamă -

(e) cireșele clasificate la codul NC 0809 29 00.

Beneficiarii produselor retrase sunt persoanele cărora li se asigură asistența specializată de către destinatarii prevăzuți la art. 411 alin.(3) din OMADR nr.694/2008 privind condițiile de recunoaștere a organizațiilor de producători și a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe și legume (…) cu modificările și completările ulterioare, și care beneficiază de aceste cantități suplimentar față de cantitățile din aceste produse pe care destinatarii le achiziționează în mod obișnuit.

Cantitățile de produse retrase sunt distribuite gratuit către:

  1. a) asociații sau fundații care furnizează servicii sociale pentru diverse categorii de persoane aflate în risc de excluziune socială și asigură masa beneficiarilor și/sau derulează activități de preparare și distribuire de hrana și ajutoare alimentare;
  2. b) unități penitenciare, școli, instituții publice de educație și tabere de vacanță pentru copii, precum și către instituții/unități/centre publice de asistență socială, spitale, care beneficiază de aceste cantități suplimentar față de cantitățile pe care le achiziționează în mod obișnuit din aceste produse.

Cantitatea eligibilă pentru sprijinul financiar excepțional este de maximum 500g/săptămână pentru o persoană, distribuirea fiind făcută cel puțin o dată pe săptâmână.

Destinatarii trebuie:

  1. să respecte normele prevăzute de Reg. (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (…) cu completările ulterioare, precum și pe cele emise în temeiul acestuia;
  2. să țină o contabilitate a stocurilor separată în cazul operațiunilor respective;
  3. să se supună controalelor prevăzute de dreptul Uniunii Europene și
  4. să prezinte documentele justificative privind destinația finală a fiecărui produs în cauză, sub forma unui certificat de recepție sau a unui document echivalent care să ateste preluarea, de către o terță parte, a produselor retrase, în vederea distribuirii lor gratuite.

Producătorii interesaţi depun la Centrele judeţene APIA o notificare cu privire la intenţia de retragere de la comercializare a unor cantităţi de produse. Notificarea este verificată la nivelul Centrului judeţean în ceea ce priveşte conformitatea, eligibilitatea solicitantului şi a produselor, corelaţia cu datele înregistrate în IACS.

Formularistica este prevăzută în anexele 1 și 2, ce fac parte integrantă din OMADR mai sus menționat.

Producătorul este contactat de inspectorii APIA pentru a stabili programul operaţiunilor de retragere deoarece acestea trebuie să se desfăşoare sub monitorizarea APIA pentru a fi eligibile (control de nivel I).

În termen de 30 de zile de la finalizarea operaţiunilor, producătorii depun la centrele judeţene APIA cererea de plată. Se realizează apoi controalele de nivel II şi dosarele de plată sunt trimise la APIA Central unde are loc verificarea administrativă şi plata sprijinului financiar.

Agenția va monitoriza zilnic cantităţile de produse care fac obiectul măsurii retragerii de pe piată şi va sista aplicarea acestei măsuri la data epuizarii cantității alocate României.

Informații suplimentare:

Stabilirea valorii sprijinului financiar se face pe baza cuantumurilor maxime stabilite prin Anexa II la R. (CE) 2017/1165.

 

ProdusSprijin maxim (euro/100 kg)
Distribuire gratuită
Mere16,98
Piersici şi nectarine26,90
Pere23,85
Prune34,00
Cireşe48,14

Costurile de transport (Anexa nr. IV la R (CE) nr. 2017/892)

Distanţa între locul de retragere şi locul de livrareCosturi transport (euro/to)*
Mai puţin de 25 km18,20
Între 25 şi 200 km41,40
Între 200 şi 350 km54,30
Între 350 şi 500 km72,60
Între 500 şi 750 km95,30
750 km sau mai mult108,30
* Supliment pentru transportul refrigerat 8,5 euro/to

Costurile de sortare şi ambalare pentru produsele retrase de pe piaţă în scopul distribuirii gratuite (Anexa nr. V la R (CE) nr. 2017/892)

ProdusCosturi de sortare şi ambalare (EUR/tonă)
Mere187,7
Pere159,6
Piersici175,10
Nectarine205,80
Alte produse201,1

Pentru conversia în lei se foloseşte cursul de schimb al BCE din ultima zi a lunii anterioare celei în care a avut loc operaţiunea de retragere de la comercializare.

- Reclamă -

Lasă un comentariu

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.