Toleranță zero pentru mită la AFIR

2
afir

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) își menține certificarea internațională pentru standardul ISO 37001:2016.

RINA SIMTEX – Organism de Certificare acreditat național (RENAR) și internațional (ACREDIA) pentru certificarea acestui standard, a confirmat viabilitatea sistemului de management anti-mită al AFIR, în urma unei misiuni de audit desfășurată în perioada 2 – 8 iunie 2021.

„Obținerea încă din iunie 2019 și menținerea acestei certificări internaționale confirmă succesul implementării de către AFIR a politicilor și a acțiunilor care au permis îmbunătățirea și modernizarea sistemului de management anti-mită”, se menționează într-un comunicat de presă al instituției citate, transmis la redacție miercuri, 23 iunie 2021.

În urma verificărilor necesare pentru certificare, auditorii externi nu au identificat neconformități ale sistemului de management anti-mită și nu au formulat recomandări de modificare sau corectare a măsurilor adoptate până în prezent de AFIR pentru prevenire și combaterea mitei.

„Implementare politicilor anti-mită pleacă din felul în care înțelegem rolul nostru în implementare fondurilor europene, și anume o relație corectă, etică și conștient responsabilă față de banul public și beneficiarii acestuia. Aceste politici și măsuri au fost gândite și sunt implementate 360⁰ și privesc tot ceea ce înseamnă activitatea Agenției, atingând atât relația cu solicitanții și beneficiarii PNDR, cât și politicile și procedurile interne de lucru.

Menținerea certificării și implicit prevenirea și eliminarea faptelor de corupție necesită un efort continuu pe care ni l-am asumat. Pentru AFIR, toleranța zero pentru mită, nu este doar un slogan. Reprezintă măsuri concrete, cu efecte concrete în identificarea și sancționarea cazurilor de mită” a declarat Mihai MORARU, Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Măsuri de prevenție anti-mită

Dintre măsurile de prevenție implementate în cadrul sistemului de management anti-mită, care au fost apreciate și de auditorul extern, fac parte și cele privind conștientizarea publicului larg, prin materiale informative referitoare la Politica anti-mită a AFIR, amplasate la intrările în sediile instituției, depunerea exclusiv online a documentelor de finanțare, ceea ce reduce interacțiunea directă a angajaților AFIR cu beneficiarii și semnarea electronică a acestor documente.

O altă măsură aplicată de AFIR este introducerea în contractele cu furnizorii dar și în cererile de finanțare cu solicitanții de finanțare nerambursabilă, a obligativității respectării Politicii anti-mită a instituției.

Agenția va continua activitatea de îmbunătățire a sistemului de management anti-mită, sens în care se va axa pe introducerea de controale suplimentare la nivelul activităților instituției, concomitent cu dezvoltarea unei culturi organizaționale puternice, prin conștientizarea periodică anti-mită a angajaților.

„Reamintim că la nivelul AFIR politica anti-mită încurajează semnalarea faptelor de mită, în sensul în care orice angajat, contractor, beneficiar sau terț poate sesiza imediat orice solicitare directă sau indirectă de oferire, promitere, dare, acceptare a unui avantaj necuvenit de orice valoare, financiar sau nefinanciar, de recompensare a unei persoane prin plăți, bunuri, călătorii, asistență personală sau alte beneficii pentru o persoană sau rudele sale, cu scopul de a acționa sau a nu acționa în legătură cu îndeplinirea sarcinilor specifice. Aceste sesizări pot fi transmise prin intermediul adresei de e-mail sesizare.mita@afir.info, garantând în același timp anonimatul sesizorului”, se mai scrie în documentul de presă.

2 comentarii

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here