Ajutorul de stat acordat fermierilor români, blocat de Comisia Europeană

1
Criza laptelui si a carnii de porc, dicutate de Comisia Europeana

Ajutorul de stat acordat crescătorilor de porci şi păsări este blocat până când Ministerul Agriculturii va modifica legea privind condiţiile de acordare a ajutorului de la stat. Această modificare a legii intervine după ce Comisia Europeană a trimis o scrisoare României prin care atenţiona Ministerul Agriculturii că trebuie modificate criteriile de egibilitate pentru acordarea ajutorului de la stat.

Potrivit Proiectului ordonanţei de urgenţă publicat astăzi, pe pagina oficială MADR, dacă această lege nu va fi modificată, crescătorii de animale pot avea consecinţe grave pentru că nu vor putea accesa schema pentru realizarea investițiilor.

“ Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, care afectează interesele economice din sectorul de creștere a păsărilor, pe termen scurt şi mediu, a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă”, se arată în Nota de fundamentare la proiectul de ordonanță de urgență.

Ministerul Agriculturii va fi nevoit să modifice, printr-un proiect de ordonanță de urgență, și Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.

Prin proiectul de ordonanță de urgență, se introduc în lege observațiile Comisiei Europene, adică se va preciza care sunt beneficiarii ajutorului de la stat, ce condiții trebuie îndeplinite și care sunt documentele ce trebuie depuse suplimentar.

Începând cu data intrării în vigoare a legii, beneficiarii depun cererea de înscriere în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se înfiinţează/află fermele de creştere, respectiv capacităţile de reproducţie ori staţiile de incubaţie.

Cheltuielile eligibile necesare realizării investiţiilor realizate în baza Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie sau de creştere în sectorul avicol cuprind construcţia staţiilor de incubaţie, a fermelor de reproducţie sau de creştere noi,
achiziţionarea și achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor.Taxa pe valoare adăugată (TVA-ul) aferentă cheltuielilor nu se consideră cheltuială eligibilă.
Pentru exploataţiile în conservare, documentul contabil de intrare în conservare sau factura de cumpărare a activului din care să rezulte că achiziţia s-a realizat înainte cu 3 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor legii.

Citește și Petre Daea: de la 1 octombrie introducem porcii santinelă

Lista beneficiarilor ajutorului se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, se actualizează corespunzător şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după fiecare reactualizare, pentru publicare pe site-ul oficial al instituţiei, www.madr.ro, informații accesibile publicului, unde va fi disponibilă 10 ani, fără restricţii.

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here