APIA: Penalizări de 25% din subvenție pentru nerespectarea unui termen

0
Apia

Dacă din diverse motive, cererea unică și dosarul pentru subvenții nu au putut fi depuse la APIA până pe 15 mai, producătorii agricoli și cei din zootehnie au un termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă la timp. 

APIA informează oficial în Ghidul pentru subvențiile agricole postat pe pagina proprie de internet – că cererea unică de plată, completată de fermieri, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în perioada 1 martie – 15 mai 2019 conform prevederilor art. 13 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 15 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014”. Solicitările depuse după data de 10 iunie 2019 sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acordă niciun fel de plată sau de sprijin.

Vă reamintim că cererile unice de plată sunt depuse la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru fermierii care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru fermierii care solicită o suprafaţă mai mică de 50 hectare teren agricol. Această condiţie de suprafaţă nu depinde de numărul de animale pe care le deţine fermierul. Fermierul poate solicita asistenţă reprezentanţilor centrelor judetene/locale APIA în vederea realizării unei identificări şi digitizări corecte a parcelelor agricole şi a zonelor de interes ecologic (elementele ZIE). Fermierii completează „Declaraţia privind completarea cererii în IPA-Online” prin care declară că pe userul şi parola proprii, informaţiile din cererea unică de plată 2019 au fost operate/actualizate cu sprijinul funcţionarului APIA. Fermierul preia întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi veridicitatea datelor şi se angajează că nu va contesta ulterior datele înscrise în cererea unică de plată.

 

Citește și Calendarul plăților APIA pentru luna mai

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here