Taxe pentru reciclarea ambalajelor, majorate, începând de luni

0
Green globe
- Reclamă -

Federația Pro Agro atrage atenția premierului Dacian Cioloș cu privire la situația dificilă în care se vor afla producătorii din sectorul industriei agroalimentare, începând cu data de 25 ianuarie, deoarece vor fi nevoiți să plătească taxe pentru reciclarea ambalajelor, foarte mari. Ei cer o întâlnire de urgență cu premierul înaintea datei de 25 ianuarie din care să rezulte o soluție juridică prin care se va evita intrarea în colaps a anumitor sectoare din industria agroalimentară românească.

Conducerea Pro Agro susține că în prezent producătorii nu pot semna contracte cu organizații de transfer a responsabilității ( O.T.R.-urile) pentru anul 2016, pentru că întâi trebuie să achite suprataxa de 2 lei/kg de ambalaj pentru eventuala cantitate pe care nu au reușit să o colecteze (O.T.R.-uri – Colectori/Reciclatori) în 2015 datorită nefuncționării sistemului, fiind nevoiți să obțină un certificat constatator de la A.F.M. că nu înregistrează datorii aferente anului 2015, iar în baza acestuia O.T.R. poate semna contractul pentru anul 2016. În urma situației create O.T.R.-urile au triplat tarifele nejustificat, sunt de părere membrii Pro Agro.

’’Operatorii economici care au ales soluția prevăzută în lege de a transfera responsabilitatea către O.T.R-uri vor fi dublu taxați începând cu 25 ianuarie dacă nu se ia o măsură, pe de o parte prin achitarea contractului către O.T.R.-uri, iar pe de altă parte de către A.F.M. prin achitarea penalităților de 2 lei (în legea 249/2015 nu este prevăzută obligația O.T.R.-urilor în cazul în care nu respectă contractul cu producătorii) fără  însă ca obiectivul final pe care România și l-a asumat către Comisia Europeană, de a recicla un anumit procent de ambalaj pus pe piață să fie atins”, se arată într-un comunicat al federației.

Conform legislației în vigoare, agenții economici (producători de bunuri ambalate) sunt obligați să depună lunar declarațiile lunare fiscale la sediul Administrației Fondului de Mediu, până pe data de 25 ale lunii pentru luna precedentă, declarații în care sunt incluse atât  cantitățile de ambalaje puse pe piață de către producători, cât  și cantitățile valorificate/reciclate de către aceștia (fie individual, fie prin transferarea responsabilității către o organizatie de transfer de responsabilitate). Marea majoritate a producătorilor de bunuri ambalate, au optat pentru contractarea unui O.T.R. (organizație de transfer de responsabilitate ) întrucât d.p.d.v. legal, este imposibilă valorificarea/reciclarea deșeurilor de ambalaje în mod individual, în România.

Pe baza declarațiilor proprii ale producătorilor către O.T.R.-urile cu care au  încheiate contracte de transfer de responsabilitate, declarații  ce cuprind cantitățile de ambalaje puse pe piață, pe fiecate categorie de material în parte (platic, sticlă, hârtie-carton, lemn, metal, etc), O.T.R.-urile transmit către aceștia, la un interval de maxim 10 zile lucrătoare, rapoartele cu cantitățile efectiv valorificate /reciclate, în numele producătorilor respectivi.

Aceste rapoarte  lunare  finale care conțin atât cantitățile de ambalaje puse pe piața, declarate de producători, precum și cantitățile valorificate/reciclate de deșeuri de ambalaje (cantități raportate de O.T.R.-uri) în numele producătorilor, conform contractelor de transfer de responsabilitate, sunt transmise Administrației Fondului de Mediu, până la data de 25 ale lunii pentru luna anterioara, de către producători.

- Reclamă -

Rapoartele care conțin datele menționate mai sus se completează de fiecare agent economic, în sistem informatic, în programul ATLAS, versiunea 1.8., program de asistență a contribuțiilor către Administrația Fondului de Mediu, cu ajutorul căruia se emit, se printează, se ștampilează, se semnează și se înregistrează la sediul Administrației Fondului de Mediu declarațiile lunare fiscale. Aceste declarații fiscale se emit pe numele producătorilor, ceea ce presupune( teoretic)  că obligația de plată de 2 ron/kg ambalaj pus pe piața revine acestuia (pentru diferența între obiectul țintă cf. H.G. 621/2005 de 60% de valorificare/reciclare și obiectivul realizat practic de către O.T.R.), chiar dacă acesta a avut/are încheiat contract de preluare responsabilitate cu un OTR. Legislația în vigoare  la nivelul anului 2015 ( H.G. 621/2005) nu specifică clar  a cui ( producător sau O.T.R. ) este obligația de plată, în cazul neîndeplinirii obiectivului global de 60%.

Deciziile de plată sunt considerate creanțe datorate statului român, iar fiind vorba de sume foarte mari pentru toți producătorii români,  vor intra în incapacitate de plată ulterior datei de 25 ianuarie 2016.

Deși aceste penalități ar trebui achitate de O.T.R.-urile care nu au respectat contractele, dacă producătorii achită și se îndreaptă în instanță împotriva acestora pentru recuperarea prejudiciului, O.T.R.-urile vor intra în insolvență, iar producătorii nu își mai vor putea recupera prejudiciul.

În cazul în care instituțiile din România nu vor face demersurile legale necesare salvării producătorilor din sectorul agroalimentar românesc ne rezervăm dreptul de a sesiza instituțiile europene abilitate în acest sens pentru a evita obligarea producătorilor să suporte suprataxarea doar pentru că au respectat legea.

Solicitările Pro Agro:

  1. Modificarea cuantumului suprataxei de 2 lei stabilite prin OUG 196/2005  modificată de OUG 31/2013 similar altor state U.E. vecine ( Ungaria – 0,27 lei);
  2. Regândirea întregului sistem de reciclare în care să se stabilească responsabilitățile pentru fiecare actor implicat în procesul de punere pe piață-colectare-selectare-reciclare-verificare-control.
  3. Prorogarea termenului de 25 ianuarie la care se emit deciziile de plată în sarcina producătorului până la o dată rezonabilă la care să existe o evaluare a volumului de ambalaje reciclate în 2015 și a unui nou mecanism de punere în aplicare începând cu 2016.
  4. Crearea unui grup de lucru în cadrul căreia să fie cooptați toți actorii, începând cu operatorii economici care pun pe piață ambalaj cât și reciclatori, autorități ale administrației publice locale care colectează, alături de reprezentanți ai Ministerului Mediului și instituțiilor coordonate pentru a se elabora un proiect de act normativ care să țină cont de specificitatea României și identificarea unor resurse bugetare pentru implementarea unor măsuri de stimulare și încurajare a reciclării de către consumatorul final.
- Reclamă -

Lasă un comentariu

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.